Werkwijze

Aanmelding

Ouders of een jongere zelf kunnen zich aanmelden voor orthopedagogische/kinderpsychologische hulp via mail of telefonisch (zie bij contact en vergoedingen verdere informatie). Verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of wijkteam is noodzakelijk. Wanneer de aanmelding ontvangen is, zal ik telefonisch contact opnemen om de aanmeldreden te bespreken en een eerste afspraak te plannen. Er kan eventueel vrijblijvend een kennismakingsgesprek gepland worden.

Intake

In de intake bespreken we de hulpvraag, het ontstaan en het verloop van de klachten. Daarnaast wordt besproken welke hulp u verwacht van mij. Bij het intakegesprek zijn ouders en hun kind aanwezig. Bij jongeren kan het gesprek ook zonder ouders plaatsvinden. We proberen aan het eind van het gesprek tot een plan te komen voor diagnostiek of behandeling. Als het niet blijkt te klikken stopt hier de samenwerking en betaalt u alleen het intakegesprek.

Diagnostiek

Momenteel doe ik in mijn praktijk geen diagnostisch onderzoek. Om een praktijk te vinden die diagnostiek kan doen adviseer ik contact op te nemen met Sociaal Dorpsteam (Utrechtse Heuvelrug), Stichting Binding (Wijk bij Duurstede), CJG (Veenendaal, Zeist enz)

Behandeling

Bij jonge kinderen zal de behandeling voor de meeste problemen vooral bestaan uit begeleiding van de ouders. Daarnaast kan er ook bij jonge kinderen EMDR worden toegepast, bijv. wanneer ze op jonge leeftijd een trauma hebben meegemaakt, denk hierbij o.a. aan ingrijpende medische handelingen. Bij kinderen vanaf 8/9 jaar zal de behandeling gecombineerd worden, therapie voor het kind gecombineerd met ouderbegeleiding. Bij jongeren vanaf 12 jaar worden ouders ook betrokken maar hier hebben de jongeren meer de regie over de behandeling, o.a. over wat wel en niet met ouders gedeeld wordt. Ouderbegeleiding vindt dus plaats in aanvulling op de behandeling van het kind/jongere of wanneer ouders opvoedingsvragen hebben. In overleg kunnen ook volwassen terecht bij de praktijk voor traumaverwerking en/of coaching.

Bij ernstige zorgen omtrent het welzijn van een kind zal ik, zoveel mogelijk in overleg met ouders/verzorgers en kind boven de 12 jaar gebruik maken van de Verwijsindex en/of de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verslaglegging

Na intake wordt er een schriftelijke behandelovereenkomst gemaakt, waarin het plan voor diagnostiek en/of behandeling beschreven staat. Na afronding van de behandeling zal er een eindbrief aan de jongere en/of ouders en verwijzer geschreven worden.

Afwezigheid

Bij afwezigheid van mij zal er overlegd worden of ik een waarnemer moet inschakelen.