Over mij

Ik ben, na een aantal jaren als ergotherapeut gewerkt te hebben, gaan werken in een instelling voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Ik ben hier gestart als groepsleidster en heb vervolgens diverse functies gehad. In 1995 ben ik orthopedagogiek gaan studeren en in 2000 heb ik deze studie afgerond. Hierna ben ik gestart op de polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie van de instelling waar ik al werkte. Ik heb daar samen met 3 collega’s een afdeling opgezet voor kinderen en jongeren met zowel psychiatrische problematiek als een verstandelijke beperking.

Ik heb me verder gespecialiseerd in diagnostisch onderzoek, o.a. neuropsychologisch onderzoek. Vervolgens ben ik mijn behandelvaardigheden gaan vergroten door diverse opleidingen en cursussen te doen. Zodoende ben ik nu orthopedagoog generalist, cognitief gedragstherapeut en EMDR Europe Practitioner VEN.

Ik vind het belangrijk in mijn werk met ouders en kinderen/jongeren om goed samen te werken. Ouders kennen hun kind het beste, kinderen en jongeren weten vaak goed wat hun kwaliteiten en minder sterke kanten zijn en ik heb als professional de geleerde kennis. Samen moeten we tot een omschrijving en oplossing van de problemen komen. Iedereen heeft hierin een belangrijke rol. Ik heb ervaring in het doen van onderzoek en geven van behandeling bij kinderen en jongeren met zowel gemiddeld of hoog IQ als met een verstandelijke beperking.

Het werken met ouders en kinderen/jongeren geeft mij inspiratie om me verder in mijn vak te ontwikkelen. Om mijn kwaliteit te waarborgen neem ik deel aan diverse intervisiegroepen en volg regelmatig nascholing en cursussen.

Ik ben aangesloten bij diverse beroepsverenigingen en een kwaliteitsregister:
NVO: Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (BIG registratie: 09926924531)
VGCT: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie
VEN: Vereniging voor EMDR therapeuten Nederland
SKJ: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd