Aanmelden en Contact

Praktijk van Westendorp, praktijk voor orthopedagogiek en kinderpsychologie, is gevestigd op Berkenlaan(tje) 3 in Leersum, Utrechtse Heuvelrug.

De praktijk heeft ruimte voor behandeling maar geen ruimte voor diagnostische onderzoeken. (bijgewerkt  02-03-2021).

Maatregelen in verband met Corona/ Covid-19

Praktijk van Westendorp volgt de RIVM-richtlijnen om verspreiding van het Coronavirus/Covid-19 zoveel mogelijk te beperken.

Bij een afspraak van uw kind op de praktijk vragen wij uw medewerking en begrip voor onderstaande maatregelen, alles in het belang van ieders gezondheid.

Vooraf:

De afspraak wordt afgezegd wanneer uw kind of iemand in het gezin Corona gerelateerde klachten heeft (verhoging vanaf 38 graden, hoesten of kortademigheid, neusverkoudheid en/of niezen). Voor binnenkomst zal gevraagd worden of het kind of iemand in het gezin niet verkouden is of andere corona gerelateerde klachten heeft.

Graag bij binnenkomst een mondkapje dragen, dit geldt voor kinderen boven 12 jaar en ouders. Het mondkapje kan in mijn praktijkruimte af, ik werk met een spatscherm op tafel.

Laat uw kind vooraf thuis naar het toilet gaan, om toiletbezoek in ons huis zoveel mogelijk te beperken.

De kinderen komen zoveel mogelijk alleen, ze worden (indien nodig) niet verder dan tot aan de voordeur gebracht. Denk aan de 1,5 meter afstand.

Voor kinderen die niet alleen kunnen komen worden aparte afspraken gemaakt of wordt de behandeling online gegeven of uitgesteld.

Er kunnen maximaal 2 mensen tegelijk in mijn praktijk ontvangen worden.

Wachtruimte:

De wachtkamer is gesloten. Er wordt geen koffie, thee, water of sap geschonken. Uw kind kan zelf iets meenemen indien nodig.

Verdere gedragsregels: (Handig om deze regels vooraf met uw kind te bespreken)

Er worden geen handen geschud en er wordt 1,5 meter afstand genomen.

Mondkapje dragen in de gang en op de trap

Bij binnenkomst moeten kinderen en ik hun handen wassen, of de handgel gebruiken.

Bij eventueel toiletbezoek moet bij het doortrekken de toiletdeksel dicht. Handen moeten goed gewassen worden en handgel moet gebruikt worden.

Hoesten of niezen in de elleboog.

Kinderen mogen alleen de spullen pakken die ik aan ze geef.

Wanneer ik bij binnenkomst of tijdens de behandeling corona gerelateerde klachten merk, zal ik ouders bellen met de vraag om het kind op te halen of het kind/jongere, die alleen komt, naar huis sturen.

Kinderen/jongeren en ouders (als die na overleg meekomen) mogen natuurlijk ook eigen beschermingsmiddelen meenemen.

--------

Contact:

Bereikbaarheid van Henriette van Westendorp:
Telefoonnummer: 06 57630009
email: henriette@praktijkvanwestendorp.nl of praktijkvanwestendorp@gmail.com of
via onderstaand contactformulier

Vermeld in uw email of in het contactformulier niets anders dan uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, in verband met de privacy.  Vermeldt niet volledige naam en geboortedatum van uw kind in de mail. Indien u deze informatie wel wil delen kan dat op eigen risico via de niet beveiligde mail of via Zivver. Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming ben ik verplicht om u te wijzen op de privacygevoeligheid van informatie, zie ook het privacy protocol.

Aanmeldprocedure:

U kunt telefonisch of per mail (ik bel u terug) contact opnemen met de praktijk, jongeren kunnen dit ook zelf doen. We bespreken telefonisch of uw vraag passend is bij de mogelijkheden van de praktijk.

Vervolgens plannen we een eerste afspraak en ik stuur u een aanmeldformulier en eventueel een vragenlijst om in te vullen. U wordt verzocht om deze op te sturen voor het eerste gesprek, zodat ik me kan inlezen en uw gegevens goed kan verwerken in het dossier.
Wilt u bij de eerste afspraak het ID-bewijs van het aangemelde kind meenemen? In de zorgverzekeringswet is een identificatieplicht opgenomen. Dit houdt in dat van elke cliënt het BSN (BurgerServiceNummer) wordt vastgelegd en dat elke cliënt zich moet identificeren met een geldig identiteitsbewijs. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen.

Aangezien er sprake is van vergoede zorg, is een verwijzing van huisarts, jeugdarts en/of een beschikking van de gemeente noodzakelijk. Als u hier inhoudelijk bezwaren tegen heeft, kunt u zich zonder verwijsbrief aanmelden maar is de zorg voor eigen kosten. (zie ook privacy policy)

Indien er sprake is van gescheiden ouders is voor onderzoek en behandeling schriftelijke toestemming van beide ouders, als beide ouders wettelijk gezag hebben, verplicht.

 Verwijzers

De huisarts, jeugdarts of kinderarts kunnen kinderen en jongeren doorverwijzen naar de praktijk. Daarnaast kan ook een Sociaal Dorpsteam van de gemeente of Centrum voor Jeugd & Gezin e.d. doorverwijzen. De doorverwijzing is noodzakelijk voor de cliënt om voor vergoeding in aanmerking te komen. De gemeente stelt eisen aan de verwijsbrief van de arts: 

- Naam, adres en BSN- nummer van de cliënt vermelden;
- In de verwijzing moet (een vermoeden van) een diagnose beschreven staan;
- De arts beschrijft kort de hulpvraag van het kind of jongere;
- Er wordt verwezen naar de generalistische basis-GGZ;
- De AGB-code van de arts en/of beschikkingsnummer van de gemeente moeten op de verwijzing staan.

Bij de eerste afspraak bij de praktijk moet de cliënt de originele verwijzing van de huisarts meenemen. Als u reeds een beschikking van de gemeente heeft deze ook gaarne meenemen.

U kunt gebruik maken van het contactformulier, het betreft geen beveiligde website.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht