Aanbod

Orthopedagogiek

De taak van een orthopedagoog is behandeling, begeleiding te bieden aan kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblematiek en hun ouders. Een orthopedagoog kan helpen bij opvoedings-, gedrags- en psychische problemen. De werkzaamheden zijn breed en gericht op diagnosticeren, adviseren en behandelen.

Cognitieve gedragstherapie

Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt er van uitgegaan dat gedachten, gevoelens en gedrag elkaar beïnvloeden. We gaan in de behandeling samen op zoek welke gedachten of welk gedrag bepaalde problemen veroorzaken en een vervelend gevoel (angst, onzekerheid e.d.) oproepen en hoe daar verandering in aan te brengen is. Het doel is om vaardigheden te leren zodat het kind of de jongere, al dan niet met hulp van ouders, hier zelf mee aan de slag kan en niet afhankelijk is van een therapeut om met dit soort vraagstukken om te gaan. Binnen de cognitieve gedragstherapie zijn veel behandelprotocollen ontwikkeld die als leidraad dienen voor de behandeling. Elke behandeling wordt echter op de betreffende cliënt afgestemd.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast (tekst van de website van de EMDR vereniging, www.emdr.nl). EMDR kan ook toegepast worden bij nare ervaringen die een kind heeft ervaren voordat het kon praten, preverbaal trauma, dus voordat er herinneringen bewust zijn op te roepen. Ouders zijn dan belangrijk om het verhaal te kunnen vertellen. Voor kinderen, jongeren of volwassenen met een verstandelijke beperking kan de EMDR aangepast worden.

Ouderbegeleiding psycho-educatie

Ouderbegeleiding richt zich op begeleiding en advisering om ouders te ondersteunen de opvoedingsaanpak meer af te stemmen op de problematiek van het kind. Wanneer er vanuit de intake of het onderzoek een diagnose is gesteld, kan er in gesprekken uitleg gegeven worden over de betekenis en de mogelijke impact van deze diagnose. In deze gesprekken worden de sterke kanten van het kind en het gezin expliciet meegenomen.

Coaching

In overleg kunnen volwassenen terecht bij de praktijk voor coaching of EMDR.

Naast bovenomschreven behandelvormen worden uit diverse andere methodes technieken toegepast, denk bijv. aan mindfulness of oplossingsgerichte therapie. Elke behandeling wordt individueel afgestemd op het kind/ jongere en zijn/haar gezin. Er bestaan geen standaardbehandelingen.