Praktijk voor orthopedagogiek en kinderpsychologie

Praktijk van Westendorp is geopend voor face-to-face contacten. Op de pagina 'Aanmelden en contact' kunt u de maatregelen getroffen ivm de corona epidemie lezen.

Praktijk van Westendorp is een praktijk voor orthopedagogische/kinderpsychologische behandeling, begeleiding en onderzoek, gevestigd in Leersum. Het is een plek waar ouders, kinderen en/of jongeren zich veilig kunnen voelen om te werken aan het verminderen van hun problemen. Kinderen en jongeren van 0-18 jaar kunnen worden aangemeld omdat ze nare dingen hebben meegemaakt maar dit nog niet hebben verwerkt, vanwege sociale problemen, emotionele problemen of gedragsproblemen of een combinatie daarvan. Kinderen en jongeren met zowel gemiddeld, boven gemiddeld IQ of met een verstandelijke beperking zijn welkom.

Ik, Henriette van Westendorp, ga er binnen mijn praktijk van uit dat ieder mens goed is zoals hij of zij is. We gaan samen op zoek naar de oorzaak van de problemen en de mogelijkheden om die te overwinnen. Ik help kinderen en jongeren met hun ouders of opvoeders om te ontdekken waarom het leven niet zo gaat als ieder zou willen, waarom de ontwikkeling niet goed verloopt. We bekijken dan zowel de individuele problemen als het functioneren van het gezin van het kind of de jongere. Ik besteed ook veel aandacht aan de sterke kanten van iedere persoon. De sterke kanten bieden namelijk kansen om de minder sterke kanten te overwinnen of de baas te blijven.

 Elk mens, groot of klein, heeft zijn eigen levensweg. Deze weg loop je deels alleen en deels samen met anderen. Soms kom je op die weg hobbels en kuilen tegen en is het fijn als iemand met je meedenkt of je helpt weer verder te komen. In het logo van de praktijk is de bloem in een doorlopende lijn getekend, een soort levenspad dat uitmondt in een bloeiende bloem. De ontwikkeling van de mens wordt ook vaak uitgedrukt in de levensloop van een bloem. In het leven kent ons pad vaak verwachte maar ook onverwachte wendingen en weet je soms even niet meer waar je heen moet of hoe je verder komt. De vorm van het logo symboliseert deze wendingen maar ook dat het uiteindelijk toch lukt om tot bloei te komen. Een bloem is enerzijds kwetsbaar, maar anderzijds ook heel moedig om in weer en wind en op allerlei plekken te bloeien.

bloem apart - RGB