Aanmelden en Contact

De praktijk is gesloten van 17 juli t/m 17 augustus 2020.

Maatregelen in verband met Corona/ Covid-19

Praktijk van Westendorp volgt de RIVM-richtlijnen om verspreiding van het Coronavirus/Covid-19 zoveel mogelijk te beperken. Onder deze voorwaarden kan de praktijk vanaf 26 mei 2020 weer beperkt open. Ik zal de kinderen die ik face-to-face wil zien zelf hiervoor uitnodigen, de anderen continueren de online therapie of wachten nog even af. Bij een afspraak van uw kind op de praktijk vragen wij uw medewerking en begrip voor onderstaande maatregelen, alles in het belang van ieders gezondheid. Bij nieuwe aanmeldingen wordt overlegd wat de mogelijkheden zijn.

Vooraf:

 • De afspraak wordt afgezegd wanneer uw kind of iemand in het gezin Corona gerelateerde klachten heeft (verhoging vanaf 38 graden, hoesten of kortademigheid, neusverkoudheid en/of niezen).
 • Voor binnenkomst zal gevraagd worden of het kind of iemand in het gezin niet verkouden is of andere Corona gerelateerde klachten heeft.
 • Laat uw kind vooraf thuis naar het toilet gaan, om toiletbezoek in ons huis zoveel mogelijk te beperken.
 • De kinderen komen zoveel mogelijk alleen, ze worden (indien nodig) niet verder dan tot aan de voordeur gebracht. Denk aan de 1,5 meter afstand.
 • Voor kinderen die niet alleen kunnen komen worden aparte afspraken gemaakt of wordt de behandeling online gegeven of nog uitgesteld.

Wachtruimte:

 • De wachtkamer is gesloten.
 • Er wordt geen koffie, thee, water of sap geschonken. Uw kind kan zelf iets meenemen indien nodig.

Verdere gedragsregels: (Handig om deze regels vooraf met uw kind te bespreken)

 • Er worden geen handen geschud en er wordt 1,5 meter afstand in acht genomen.
 • Bij binnenkomst moeten kinderen en ik hun handen wassen, of de handgel gebruiken.
 • Bij eventuele toiletbezoek moet bij het doortrekken de toiletdeksel dicht. Handen moeten goed gewassen worden en de handgel kan gebruikt worden.
 • Hoesten of niezen in de elleboog.
 • Kinderen mogen alleen de spullen pakken die ik aan ze geef.
 • Wanneer ik bij binnenkomst of tijdens de behandeling Corona gerelateerde klachten merk, zal ik ouders bellen met de vraag om het kind op te halen of het kind/jongere, die alleen komt, naar huis sturen.
 • Ik zal zelf indien nodig ook beschermingsmiddelen gebruiken zoals mondkapje, een beschermingskap of een plexiglasscherm op tafel. Als u denkt dat uw kind hiervan schrikt, laat mij dit dan weten dan stuur ik vooraf vast een foto op dan weet uw kind hoe dit er uit zal zien.  Kinderen/jongeren en ouders (als die bij uitzondering meekomen) mogen natuurlijk ook eigen beschermingsmiddelen meenemen.

Praktijk van Westendorp, praktijk voor orthopedagogiek en kinderpsychologie, is gevestigd op Berkenlaan(tje) 3 in Leersum, Utrechtse Heuvelrug.

De praktijk heeft ruimte voor behandeling. Er zijn echter beperkte mogelijkheden voor behandeling na schooltijd. Overleggen over een  geschikte therapietijd is zeker mogelijk. Er is een geen ruimte voor diagnostische onderzoeken. (bijgewerkt 04-03-2020).

Bereikbaarheid van Henriette van Westendorp:
Telefoonnummer: 06 57630009
email: henriette@praktijkvanwestendorp.nl of praktijkvanwestendorp@gmail.com of
via onderstaand contactformulier

Vermeld in uw email of in het contactformulier niets anders dan uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, in verband met de privacy.  Vermeldt niet volledige naam en geboortedatum van uw kind in de mail. Indien u deze informatie wel wil delen kan dat op eigen risico via de niet beveiligde mail of via Zivver. Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming ben ik verplicht om u te wijzen op de privacygevoeligheid van informatie, zie ook het privacy protocol.

Aanmeldprocedure:

U kunt telefonisch of per mail (ik bel u terug) contact opnemen met de praktijk, jongeren kunnen dit ook zelf doen. We bespreken telefonisch of uw vraag passend is bij de mogelijkheden van de praktijk.

Vervolgens plannen we een eerste afspraak en ik stuur u een aanmeldformulier en eventueel een vragenlijst om in te vullen. U wordt verzocht om deze op te sturen voor het eerste gesprek, zodat ik me kan inlezen en uw gegevens goed kan verwerken in het dossier.
Wilt u bij de eerste afspraak het ID-bewijs van het aangemelde kind meenemen? In de zorgverzekeringswet is een identificatieplicht opgenomen. Dit houdt in dat van elke cliënt het BSN (BurgerServiceNummer) wordt vastgelegd en dat elke cliënt zich moet identificeren met een geldig identiteitsbewijs. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen.

Aangezien er sprake is van vergoede zorg, is een verwijzing van huisarts, jeugdarts en/of een beschikking van de gemeente noodzakelijk. Als u hier inhoudelijk bezwaren tegen heeft, kunt u zich zonder verwijsbrief aanmelden maar is de zorg voor eigen kosten. (zie ook privacy policy)

Indien er sprake is van gescheiden ouders is voor onderzoek en behandeling schriftelijke toestemming van beide ouders, als beide ouders wettelijk gezag hebben, verplicht.

 Verwijzers

De huisarts, jeugdarts of kinderarts kunnen kinderen en jongeren doorverwijzen naar de praktijk. Daarnaast kan ook een Sociaal Dorpsteam van de gemeente of Centrum voor Jeugd & Gezin e.d. doorverwijzen. De doorverwijzing is noodzakelijk voor de cliënt om voor vergoeding in aanmerking te komen. De gemeente stelt eisen aan de verwijsbrief van de arts: 

- Naam, adres en BSN- nummer van de cliënt vermelden;
- In de verwijzing moet (een vermoeden van) een diagnose beschreven staan;
- De arts beschrijft kort de hulpvraag van het kind of jongere;
- Er wordt verwezen naar de generalistische basis-GGZ;
- De AGB-code van de arts en/of beschikkingsnummer van de gemeente moeten op de verwijzing staan.

Bij de eerste afspraak bij de praktijk moet de cliënt de originele verwijzing van de huisarts meenemen. Als u reeds een beschikking van de gemeente heeft deze ook gaarne meenemen.

U kunt gebruik maken van het contactformulier, het betreft geen beveiligde website.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht