Aanmelden en Contact

De praktijk is gesloten van vrijdag 18 oktober tot maandag 28 oktober 2019

Praktijk van Westendorp, praktijk voor orthopedagogiek en kinderpsychologie, is gevestigd op Berkenlaan(tje) 3 in Leersum, Utrechtse Heuvelrug.

Er is ruimte voor behandeling, maar er zijn beperkte mogelijkheden na schooltijd. Overleggen over een  geschikte therapietijd is zeker mogelijk. Er is een geen ruimte voor diagnostische onderzoeken. (bijgewerkt 16-10-2019).

Bereikbaarheid van Henriette van Westendorp:
Telefoonnummer: 06 57630009
email: henriette@praktijkvanwestendorp.nl of praktijkvanwestendorp@gmail.com
via onderstaand contactformulier

Vermeld in je email niets anders dan je telefoonnummer en emailadres, in verband met de privacy. Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming ben ik verplicht om je te wijzen op de privacygevoeligheid van informatie.

U kunt telefonisch of per mail (ik bel u terug) contact opnemen met de praktijk, jongeren kunnen dit ook zelf doen. We bespreken telefonisch of uw vraag passend is bij de mogelijkheden van de praktijk.

Vervolgens plannen we een eerste afspraak en ik stuur u een aanmeldformulier en vragenlijst om in te vullen. U wordt verzocht om deze op te sturen voor het eerste gesprek, zodat ik me kan inlezen en uw gegevens goed kan verwerken in het dossier.
Wilt u bij de eerste afspraak het ID-bewijs van het aangemelde kind meenemen? In de zorgverzekeringswet is een identificatieplicht opgenomen. Dit houdt in dat van elke cliënt het BSN (BurgerServiceNummer) wordt vastgelegd en dat elke cliënt zich moet identificeren met een geldig identiteitsbewijs. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen.

Aangezien er sprake is van vergoede zorg, is een verwijzing van huisarts, jeugdarts en/of een beschikking van de gemeente noodzakelijk. Als u hier inhoudelijk bezwaren tegen heeft, kunt u zich zonder verwijsbrief aanmelden maar is de zorg voor eigen kosten. (zie ook privacy policy)

Indien er sprake is van gescheiden ouders is voor onderzoek en behandeling schriftelijke toestemming van beide ouders, als beide ouders wettelijk gezag hebben, verplicht.

 Verwijzers

De huisarts, jeugdarts of kinderarts kunnen kinderen en jongeren doorverwijzen naar de praktijk. Daarnaast kan ook een Sociaal Dorpsteam van de gemeente of Centrum voor Jeugd& Gezin e.d. doorverwijzen. De doorverwijzing is noodzakelijk voor de cliënt om voor vergoeding in aanmerking te komen. De gemeente stelt eisen aan de verwijsbrief van de arts: 

- Naam, adres en BSN- nummer van de cliënt vermelden;
- In de verwijzing moet (een vermoeden van) een diagnose beschreven staan;
- De arts beschrijft kort de hulpvraag van het kind of jongere;
- Er wordt verwezen naar de generalistische basis-GGZ;
- De AGB-code van de arts en/of beschikkingsnummer van de gemeente moeten op de verwijzing staan.

Bij de eerste afspraak bij de praktijk moet de cliënt de originele verwijzing van de huisarts meenemen. Als u reeds een beschikking van de gemeente heeft deze ook gaarne meenemen.

U kunt gebruik maken van het contactformulier, het betreft geen beveiligde website.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht